logo

Thuê Xe 7 Chỗ Cưới

Thuê xe cưới 7 chỗ Range Rover Sport

Thuê xe cưới 7 chỗ Range Rover Sport

  • Nội thành không chờ ăn: 5.500.000
  • Ngoại thành: Liên hệ 0912 126 555
  • Ngoài giờ: 600.000 VNĐ
Thuê xe cưới 7 chỗ ngoại thành

Thuê xe cưới 7 chỗ ngoại thành

  • Nội thành không chờ ăn: 1.000.000 vnđ
  • Ngoại thành: Liên hệ 0912 126 555
  • Ngoài giờ: 80.000 vnđ
Thuê 7 chỗ ăn cưới nội thành

Thuê 7 chỗ ăn cưới nội thành

  • Nội thành không chờ ăn: 1.000.000 vnđ
  • Ngoại thành: Liên hệ 0912 126 555
  • Ngoài giờ: 80.000 vnđ
Facebook
Google +
Support
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02