logo

Thuê xe 7 chỗ tháng - Fortuner

Thuê xe tháng 7 chỗ Fortuner

Thuê xe tháng 7 chỗ Fortuner

  • Số Km: 2600 km
  • Giá thuê 1 tháng: 28.000.000 VNĐ
  • Số ngày sử dụng: 26 Ngày
Facebook
Google +
Support
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02