logo

Thuê Xe 7 Chỗ Tháng

Thuê xe tháng 7 chỗ Everest

Thuê xe tháng 7 chỗ Everest

  • Số Km: 2600 km
  • Giá thuê 1 tháng: 27.000.000 VNĐ
  • Số ngày sử dụng: 26 Ngày
Thuê xe tháng 7 chỗ Fortuner

Thuê xe tháng 7 chỗ Fortuner

  • Số Km: 2600 km
  • Giá thuê 1 tháng: 28.000.000 VNĐ
  • Số ngày sử dụng: 26 Ngày
Thuê xe tháng 7 chỗ Toyota Innova

Thuê xe tháng 7 chỗ Toyota Innova

  • Số Km: 2600 km
  • Giá thuê 1 tháng: 25.000.000 VNĐ
  • Số ngày sử dụng: 26 Ngày
Facebook
Google +
Support
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02